Veileder – korona

Lokal veileder for klatring i Trollfjordveggen ifm. covid-19

Publisert 18.05.20

 

Det er viktig at alle som ønsker å klatre leser anbefalingene fra Norges Klatreforbund. https://klatring.no/korona-info.

 

Hver enkelt klatreklubb må utarbeide sin egen veileder med lokale tilpasninger. Her beskrives regler for hvordan vi kan muliggjøre klatring i Trollfjordveggen. Det er svært viktig at dette overholdes for å unngå smittespredning og for å unngå at det igjen blir innstramninger.

 

Lokale regler for Trollfjordveggen:

 • Det blir åpnet for klatring i faste klatregrupper. Hver person kan melde seg på én klatregruppe som har avsatt 2 økter per uke. Gruppene har inntil 10 personer. 2,5 timer av gangen. Se informasjon om påmelding og tidspunkter på vesteralenvertikal.no .
 • Det er egne grupper for barneklatring, foresatte melder seg på samme gruppe som sitt/sine barn, også her er det maks 10 personer totalt pr gruppe.
 • Alle som melder seg på må ha årskort/månedskort i Trollfjordveggen, samt brattkort.
 • Det skal være minst 15 min mellom hver gruppe
 • 1 person i hver gruppe får ansvar for å desinfisere alle håndtak og vaske over matter etter hver økt, samt påse at anbefalingene overholdes.
 • Det foretrekkes at alle som kan, klatrer led med eget tau.
 • Det vil være noen få topptau tilstede for barn og de som bare ønsker å klatre på topptau, disse skal IKKE tas ned.
 • Det blir ikke mulighet for å låne annet utstyr av klubben.

 

Generelle regler for klatring innendørs:

 • Alle skal klatre med faste partnere innenfor faste klatregrupper.
 • Alle skal vaske (evt sprite) hender minst før og etter trening.
 • Alle skal holde minst 1 m avstand.
 • Visuell kameratsjekk skal gjennomføres.
 • Personlig klatreutstyr bør ikke deles
 • Sikkerhetsutstyr kan deles (som klatretau, slynger, brems, matter). Utstyr med glatt, hard overflate bør desinfiseres mellom brukere (f.eks taubrems).
 • Klatring som krever spotting bør unngås.
 • Drop-in er ikke mulig

 

Generelle smitteverntiltak:

Overordnet er nasjonal “Veileder i smittevern for idrett” med følgende 3 hovedprinsipp:

 1. Syke personer skal holde seg hjemme.
 2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold.
 3. Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personer.

 

https://www.fhi.no/publ/2020/veileder-smittevern-idrett/

ÅPNINGSTIDER
Trollfjordveggen

Alle dager

06:00 - 23:00

NB: Man må kjøpe nøkkelbrikke for å få tilgang til Trollfjordveggen utenom klubbens treninger.

kontakt

Telefon

+47 918 98 884

E-post

post@vesteralenvertikal.no

ÅPNINGSTIDER
Trollfjordveggen

Alle dager

06:00 - 23:00

NB: Man må kjøpe nøkkelbrikke for å få tilgang til Trollfjordveggen utenom klubbens treninger.

kontakt

Telefon

+47 918 98 884

E-post

post@vesteralenvertikal.no