Innmelding
Innmelding i klubben gjøres via Min Idrett eller medlemsportalen (link). Dersom du skal melde inn en familie eller delta på barne- eller ungdomsklatring må du i tillegg sende en mail til post@vesteralenvertikal.no slik at du får de riktige prisene/avgiftene.

Priser 2021
Medlemskontingent enkeltperson: 250 kr.
Medlemskontingent familie: 500 kr.
Treningsavgift barneklatring: 350 kr.

Medlemsfordeler
Alle medlemmer i klubben får 15% rabatt på Corner sport i Stokmarknes og Sortland. Dette gjelder alle varer med unntak av sykler og allerede nedsatte varer.

Vesterålen Vertikal er medlem av Norges Klatreforbund. Du er derfor dekket av ansvarsforsikring så lenge du deltar i organisert aktivitet.

Klubben har to buldrematter som medlemmer kan låne helt kostnadsfritt. Ta kontakt med oss på mail eller mobil for utleie.

Utmelding
Utmelding gjøres via Min Idrett eller medlemsportalen.