Innmelding
Innmelding i klubben gjøres via Min Idrett eller medlemsportalen (link). Om du skal være med på barne- eller ungdomsklatring er det viktig at du velger dette utvalget. Send oss en mail om det skal være noen problemer.

Priser 2022
Medlemskontingent enkeltperson: 250 kr.
Medlemskontingent familie: 500 kr.
Treningsavgift barneklatring: 350 kr.

Medlemsfordeler
Alle medlemmer i klubben får 15% rabatt på Corner sport i Stokmarknes og Sortland. Dette gjelder alle varer med unntak av sykler og allerede nedsatte varer.

Alle medlemmer i klubben får 20% rabatt på alt innenfor kajakk hos See Vesterålen. Ta kontakt for rabattkode.

Klubben har to buldrematter som medlemmer kan låne helt kostnadsfritt. Ta kontakt med oss på mail eller mobil for utleie.

Vesterålen Vertikal er medlem av Norges Klatreforbund. Du er derfor dekket av ansvarsforsikring så lenge du deltar i organisert aktivitet.

Utmelding
Utmelding gjøres via Min Idrett eller medlemsportalen.