Medlem

Innmelding
Innmelding i klubben gjøres via Min Idrett eller medlemsportalen (link). Dersom du skal melde inn en familie eller delta på barne- eller ungdomsklatring må du i tillegg sende en mail til post@vesteralenvertikal.no slik at du får de riktige prisene/avgiftene.

Priser 2021
Medlemskontingent enkeltperson: 250 kr.
Medlemskontingent familie: 500 kr.
Treningsavgift barneklatring: 350 kr.

Medlemsfordeler
Alle medlemmer i klubben får du 15% rabatt på Corner sport i Stokmarknes og Sortland. Dette gjelder alle varer med unntak av sykler og allerede nedsatte varer.

Utmelding
Utmelding gjøres via Min Idrett eller medlemsportalen.