Gruppetimer

Her kan du registrere deg for faste treningstimer i Trollfjordveggen.

Treningstimer


For å reservere treningstimer i Trollfjordveggen kreves det at du innehar gyldig brattkort og er medlem i en klatreklubb. Du må også ha kjøpt månedskort eller årskort i Trollfjordveggen. Dersom du ikke har aktivt månedskort/årskort kan du  kjøpe dette på www.trollfjordveggen.no.

Du kan kun melde deg på én av gruppene, og må forholde deg til denne gruppen. En person i hver gruppe må melde seg til å være vakt under treningen. Det er kun den som har vakt på hver gruppe som får kode til klatrehallen. Vi viser til hygienetiltak og lokal veileder for bruk av klatrehallen.
Ved å melde deg på en av treningsgruppene aksepterer du at du har lest og forstått veilederen.

Link til lokal veileder
(https://vesteralenvertikal.no/veileder-korona/)

Link klatring.no’s anbefalinger for klatreaktivitet
(https://klatring.no/anbefalinger-for-klatreaktivitet-covid-19-oppdatert-14-mai-2020)

Oppdatering anbefalinger klatreaktivitet
(https://klatring.no/nyheter/2020/05/avklaring-i-forbindelse-med-idrettsanlegg?fbclid=IwAR3mDDzxG97NkTVUyMAZYoIvz6xY0Xxqfq1oPTzKupI35UxkVHGfwsx8OfE)

ÅPNINGSTIDER
Trollfjordveggen

Alle dager

06:00 - 23:00

NB: Man må kjøpe nøkkelbrikke for å få tilgang til Trollfjordveggen utenom klubbens treninger.

kontakt

Telefon

+47 918 98 884

E-post

post@vesteralenvertikal.no

ÅPNINGSTIDER
Trollfjordveggen

Alle dager

06:00 - 23:00

NB: Man må kjøpe nøkkelbrikke for å få tilgang til Trollfjordveggen utenom klubbens treninger.

kontakt

Telefon

+47 918 98 884

E-post

post@vesteralenvertikal.no