Klubb: Vesterålen Vertikal

Oppmøtested: Kantina i flerbrukshallen, Hadsel Hallpark

Dato: Mandag 10. februar 2020

Tid: Kl. 18.00

Tilstede: Lasse Uppman, Øyvind F.Vedal, Eli Holmquist Fenne, Maja M. Thomassen, Brit Grønmyr, Åse Jin Brustad, Håvard Pettersen, Håvard Hjermstad-Sollerud Sindre Grindhaug, Klaus Kristoffersen, Kari Randen-hatløy Sigrid Randen-hatløy, Alise Kløvstad, Gøran Stenkløv, Lillian Dahl

 1. Godkjenning av stemmeberettigede (Medlemmer over 15 år, betalt kontingent 2019):
  15 tilstede på møtet, hvorav 15 var stemmeberettigede.

 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden:
 3. Valg av møteleder, sekretær/referent og 2 stk. til å underskrive protokollen:
  Øyvind Fredriksen ble valgt til møteleder, Eli Fenne som sekretær/referent, og Alise Kløvstad, og Gøran Stenkløv til å underskrive protokollen.
 1. Fremlegg av årsmelding og regnskap for 2019 ble gjennomgått av Brit Grønmyr. Det ble brukt mindre midler på en rekke punker enn hva beregnet. Brukt lite på sosiale arrangement, det ble satt av 10000 kr, brukte 704 kr. Det ble imidlertid brukt vesentlig mer på kompetanseheving enn hva som ble satt av. «Butikk» utgår pr. 01.01.2020.
 2. Fremlegg av budsjett 2020:

  a) Potten for kompetanseheving er høynet i år med bakgrunn i brukte midler i fjor. Denne potten kan også gå til innleie av profesjonell ruteskruer og evt. innkjøp av tak (i kombinasjon med ruteskruekurs). Spons/gaver er høynet fra 5000 fra 2019 til 15000 for budsjettet i 2020. Dette pga. ungdomssatsinga. Det ble godkjent av medlemmene.

  b) Forslag for nytt styre om å benytte seg av regnskapsbyrå. Info om Accountour (10.000 kr i året) og Fiken (gratis regnskap). Opp til nytt styre å velge modell.

 3. Fastsette medlemskontingent for 2020, samt info rundt nettside og ny medlemsportal. Info vedrørende priser Trollfjordveggen, og hvordan kjøpe tilgang. Det blir bytte av medlemsportal til Idretten Online. Ny medlemskontingent på 250 kr enkeltmedlem, 500 kr for familie (2 voksne, inntil 3 barn), 600 kr for storfamilie (mer enn 3 barn), kun barneklatring torsdag 350 kr (1 barn, 1 voksen), kun barneklatring torsdag 450 kr (flere barn, 2 voksne). Mulig egen pris for satningsgruppe (treningskontigent). Prisene for Trollfjordveggen er publisert på trollfjordveggen.com/no. Fastsettingen ble godkjent av medlemmene på møtet.
 4. Organisasjons- og handlingsplan ble kort gjennomgått av Eli Holmquist Fenne. Denne ligger tilgjengelig på vår hjemmeside, og har ingen vesentlige endringer fra tidligere år. Det ble kommet innspill på at nytt styre bør legge vekt på sosiale arrangement og oppfølging av nye medlemmer. Invitere i større grad til inkludering og aktivitet. Årshjul blir første sak for nytt styre. Den ble godkjent av medlemmene.
 5. Fremlegg aktivitet, innkjøp utstyr og profileringsarbeid ble gjennomgått av Øyvind Fredriksen med supplering fra styret.

  Inventarliste butikk: 29 gensere, 2 bibler og 13 Climb Norway førere, 2 heltau.

  Inventarliste utstyr: Vi har en god del utstyr til aktiviteter. Sko, sele, hjelm, taubagger etc. Dette kan lånes ut til medlemmer. Innkjøp av banner.

  Aktivitet: Trenger voksen til barneklatringa – Sindre og Gøran tar ansvaret. Det er fremmet ønske om at medlemmene selv arrangerer aktiviteter etter eget ønske. Det er satt av penger til dette i budsjett, og styret ønsker å motivere medlemmer til egne arrangement.

 1. Taen: Vedlikehold og ansvarspersoner: Sindre Grindhaug
 2. Valg: Valgkomiteen presenterte sitt forslag som fikk gjennomslag:
 • Leder (1 år): Lasse Uppman
 • Nestleder (2 år): Ingen
 • Kasserer (1 år): Alise Kløvstad
 • Styremedlem: Håvard Hjermstad-Sollerud
 • Styremedlem: Ingeborg Mykjåland
 • Styremedlem: Hilmar Mikalsen
 • Ungdomsrepresentant Sigrid Randen-hatløy, frem til høsten 2020.
 • Vararepresentant: Sindre Grindhaug
 • Vararepresentant: Klaus Kristoffersen
 • Minst 1 styremedlem plikter seg til å sitte i 2 år dersom det blir full utskifting av styret neste år. Styret kan oppnevne komiteledere og komitemedlemmer. Det ble godkjent av medlemmene på møtet
 • Det ble fremlagt forslag om valgkomitè, som ble godkjent av medlemmene på møtet: Øyvind Fredriksen ble valgt som leder, Eli Holmquist Fenne som medlem, og Åse Jin Brustad som vararepresentant.
 1. Eventuelt
 • Det kom flere innspill og ønsker som det nye styret tar med seg i det videre arbeidet:
  • Ungdomskvelder, lavterskelkveld
  • Gjøre det lettere for ungdom (og generelt potensielle nye) å få prøve ut klatring og komme i veggen
 • Øyvind Fredriksen ble takket av for sitt arbeid og lederverv.

Kategorier: Årsmøte